องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

จังหวัดร้อยเอ็ด​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00001
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00302
เดือนก่อน 00302
ปีนี้ 01189
ปีก่อน 05031
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ (ดอนปู่ตา) หมู่ 14 บ้านนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลภูเงิน 2565 (ดู 68)

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนสร้างสะพาน 2565 (ดู 127)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 66 (ดู 3)

สถานการณ์ไวรัส “โควิด-19” ติดตามความคืบหน้าล่าสุด (ดู 254)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 1 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 2 : [13 เม.ย. 2566]
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ อบต.ภูเงิน : [13 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566 : [13 เม.ย. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับคัดเลือก ปี 2566 ไตรมาส 2 : [13 เม.ย. 2566]
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 : [13 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี