องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

จังหวัดร้อยเอ็ด​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00001
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00116
เดือนก่อน 00244
ปีนี้ 02596
ปีก่อน 04035
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานผลคณะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ - 26 เม.ย. 2567(ดู 25) 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน ปี 2567 - 24 เม.ย. 2567(ดู 28) 
  การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ - 23 เม.ย. 2567(ดู 34) 
  ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 11 เม.ย. 2567(ดู 36) 
  กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 135) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 6) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 11 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาโซล่าเซล์ บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหวาย หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาทม จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน (ดู 8)

โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2567 (ดู 7)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ดู 14)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 66 (ดู 225)

โรคไข้เลือดออก (ดู 408)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ : [30 เม.ย. 2567]
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [15 เม.ย. 2567]
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [1 เม.ย. 2567]
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี