องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

จังหวัดร้อยเอ็ด​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00003
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00439
เดือนก่อน 00567
ปีนี้ 01006
ปีก่อน 04035
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 7) 
  กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม - 1 ก.พ. 2567(ดู 8) 
  รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY - 23 ม.ค. 2567(ดู 69) 
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2567 - 4 ม.ค. 2567(ดู 20) 
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2567 - 4 ม.ค. 2567(ดู 139) 
  ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 ธ.ค. 2566(ดู 34) 
  ข้อมูลข่าวสาร - 6 พ.ย. 2566(ดู 55) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บล-5058 ร้อยเอ็ด และ บล-6039 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-14
  จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อประปา บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07
  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566 (ดู 98)

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในกลุ่มวัยทำงาน พ.ศ.2566 (ดู 95)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 66 (ดู 110)

โรคไข้เลือดออก (ดู 283)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายละเอียดข้อรายจ่ายบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [16 ต.ค. 2566]
  แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 : [16 ต.ค. 2566]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [5 ต.ค. 2566]
  กรณีข้อความสั้น (SMS) หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น ThaiD : [4 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 1 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 2 : [13 เม.ย. 2566]
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ อบต.ภูเงิน : [13 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 : [13 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี