องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 11

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนป้องกันและปรายปรามการทุจริต 2566-2570   13 เม.ย. 2566 99
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570   13 เม.ย. 2566 76
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)   10 ก.พ. 2565 103
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)   13 พ.ย. 2563 109
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)   13 พ.ย. 2563 71
แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม   27 ก.ย. 2562 317
ปก   27 ก.ย. 2562 192
ประกาศ   27 ก.ย. 2562 230