องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 6
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 4
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 3
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 4
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 3
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 4
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 3
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 11 มิ.ย. 2567 4
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 11 มิ.ย. 2567 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 30 ก.ย. 2565 212
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 30 ก.ย. 2565 208
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 30 ก.ย. 2565 216
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 30 ก.ย. 2565 196
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 30 ก.ย. 2565 196
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30 ก.ย. 2565 198