องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 12
ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 184
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)   12 เม.ย. 2565 136