องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบฯ 22 ก.ย. 2566 147
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผ้คุมงาน ถนน คสล. ถนนสายนาทม - โนนสวรรค์ 22 ก.ย. 2566 169
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 ก.ค. 2566 201
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 30 มี.ค. 2566 228
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 612
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 563
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 586
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 493
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 738
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 438
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 408
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 329
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 337
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 2562 338
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 315
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 380
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 482
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 2562 725
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 376
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 481
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 319
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 323
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 316
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 379
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 409
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 423
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 629