องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบฯ 22 ก.ย. 2566 45
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผ้คุมงาน ถนน คสล. ถนนสายนาทม - โนนสวรรค์ 22 ก.ย. 2566 51
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 ก.ค. 2566 91
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 30 มี.ค. 2566 118
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 497
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 454
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 473
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 461
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 703
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 397
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 361
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 292
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 303
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 2562 296
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 290
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 332
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 446
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 2562 645
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 340
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 440
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 292
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 283
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 278
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 322
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 377
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 373
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 595