องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี พ.ศ.2565   13 เม.ย. 2566 211
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 50
ส่วนที่ 1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 207
ส่วนที่ 2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 170
ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 62   30 พ.ย. 542 363