องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางวิภารัตน์ คำโคตรสูนย์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 091-057-0973


นายไพฑูรย์ สารครศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายกัญจน์นภัทร จันทสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปภิวัฒน์ คงอึม
พนักงานขับรถขยะ


นางสาวอัญชนา วรรณชา
พนักงานจ้างทั่วไป