องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570   10 ก.พ. 2565 145
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570   10 ก.พ. 2565 129
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570   10 ก.พ. 2565 113
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อบต.ภูเงิน   8 ก.ค. 2563 256
บัญชีสรุป ผ.01   27 ก.ย. 2562 219
ประกาศ 1   27 ก.ย. 2562 219
ประกาศ 2   27 ก.ย. 2562 220
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65   5 ก.ย. 2562 230
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ   30 พ.ย. 542 328