องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 เม.ย. 2567 39
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 69
รายงานข้อมูลสถิติเรียนร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)   12 เม.ย. 2565 162
รายงานข้อมูลสถิติเรียนร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564   10 ก.พ. 2565 147