องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567   16 ต.ค. 2566 184
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 ก.ย. 2565 136
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ก.พ. 2565 128
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ก.พ. 2565 118
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ก.พ. 2565 166
แผนดำเนินงาน 64   26 ต.ค. 2563 263
แผนดำเนินงาน 62   30 พ.ย. 542 231
แผนดำเนินงานปี 63   30 พ.ย. 542 266