องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043 - 039865
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.pungern.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 039865
View : 389