องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 35
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมาลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น   13 เม.ย. 2566 35
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   13 เม.ย. 2566 35
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 47
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565   26 เม.ย. 2565 114
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภุเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 89
แต่งตั้งณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร   10 ก.พ. 2565 59
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   10 ก.พ. 2565 63
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   20 ต.ค. 2564 67
กฏบัตร อบต.ภูเงิน   15 ก.ย. 2564 106
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ม.ค. 2564 110
นโยบายการบริหารงานทรัพกรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   19 ต.ค. 2563 62
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี 2564   19 ต.ค. 2563 64