องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 57
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมาลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น   13 เม.ย. 2566 55
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   13 เม.ย. 2566 56
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 98
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565   26 เม.ย. 2565 151
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภุเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 126
แต่งตั้งณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร   10 ก.พ. 2565 87
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   10 ก.พ. 2565 85
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   20 ต.ค. 2564 88
กฏบัตร อบต.ภูเงิน   15 ก.ย. 2564 138
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ม.ค. 2564 150
นโยบายการบริหารงานทรัพกรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   19 ต.ค. 2563 93
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี 2564   19 ต.ค. 2563 83