องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 25
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   13 เม.ย. 2566 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   10 ก.พ. 2565 111