องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567   2 ต.ค. 2566 24
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น   2 ต.ค. 2566 14
นโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของ อบต.ภูเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 80
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 59
นโยบายการบริหารงานทรัพกรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   10 ก.พ. 2565 111
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   10 ก.พ. 2565 112
นโยบายการบริหารงานทรัพกรบุคคล ประจำ 2565   27 ม.ค. 2565 127