องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 19
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565   13 เม.ย. 2566 67
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 151
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 87