องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ อบต.ภูเงิน   13 เม.ย. 2566 273
แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   10 ก.พ. 2565 133
คำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   10 ก.พ. 2565 116
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   8 ก.ค. 2563 314