องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 9

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   13 เม.ย. 2566 75
แผนบริหารความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 97
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   10 ก.พ. 2565 112