องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   2 ต.ค. 2566 17
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน   13 เม.ย. 2566 66
รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน   30 ก.ย. 2565 57
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564   10 ก.พ. 2565 107
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   17 พ.ย. 2564 77
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2564 213
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   19 ต.ค. 2563 187
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน   20 ก.ค. 2563 179
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562   27 ก.ย. 2562 217