องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 10

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   13 เม.ย. 2566 59
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 71
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   10 ก.พ. 2565 171