องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 10

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   13 เม.ย. 2566 76
รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   13 เม.ย. 2566 70
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)   22 เม.ย. 2565 142