องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 13

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
รายละเอียดข้อรายจ่ายบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   16 ต.ค. 2566 160
รายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2565 104
แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   14 เม.ย. 2565 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   16 ก.ย. 2563 202
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ   27 ก.ย. 2562 257
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปี 63   27 ก.ย. 2562 405
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 62   30 พ.ย. 542 220
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 61   30 พ.ย. 542 278