องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   4 ม.ค. 2567 27
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี 2565   13 เม.ย. 2566 189
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ปี 2564   22 ก.พ. 2565 209