องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 1   13 เม.ย. 2566 212
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 2   13 เม.ย. 2566 178
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ส่วนที่ 2   22 เม.ย. 2565 140
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ส่วนที่ 1   22 เม.ย. 2565 117