องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
งบการเงินอื่นๆ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 85
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 77
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 127
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 127
รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 129
รายงานยอดงบประมาณการใช้จ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 178
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ธ.ค. 2564 71