องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 19
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาบุคคลประจำปี 2565   13 เม.ย. 2566 92
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 127