องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 32
ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 85
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566   7 มี.ค. 2566 86
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565   10 ก.พ. 2565 111
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ก.พ. 2565 111