องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 121
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565   26 เม.ย. 2565 129