องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

จังหวัดร้อยเอ็ด​​
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000001
วานนี้ 000012
เดือนนี้ 000226
เดือนก่อน 000187
ปีนี้ 003272
ปีก่อน 003862
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ

ภาพกิจกรรม

สร้างศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด (ดู 113)

พ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยติดโควิด (ดู 54)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคลัมปี-สกินในโคกระบือ (ดู 26)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ดู 38)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 : [26 เม.ย. 65]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 : [26 เม.ย. 65]
  รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) : [25 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) : [22 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ส่วนที่ 2 : [22 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ส่วนที่ 1 : [22 เม.ย. 65]
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [22 เม.ย. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) : [12 เม.ย. 65]
  รายงานข้อมูลสถิติเรียนร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) : [12 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี