องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

จังหวัดร้อยเอ็ด​​
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000001
วานนี้ 000009
เดือนนี้ 000221
เดือนก่อน 000334
ปีนี้ 003245
ปีก่อน 004002
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)ประจำปี 2565  - 25 พ.ย. 64(ดู 2) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลป้ายร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ อบต.ภูเงิน - 25 พ.ย. 64(ดู 3) 
  แจ้งความคืบหน้าดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟฯ - 10 พ.ย. 64(ดู 9) 
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2563 - 24 ส.ค. 63(ดู 141) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน - 18 ส.ค. 63(ดู 160) 
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน - 24 ก.ค. 63(ดู 127) 
  งบ รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 - 23 ก.ค. 63(ดู 198) 

ภาพกิจกรรม

อบรมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 (ดู 3)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน พ.ศ. 2564 (ดู 23)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

อัพเดทสถานการณ์ "โควิด" หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563 (ดู 241)

สถานการณ์ไวรัส “โควิด-19” ติดตามความคืบหน้าล่าสุด (ดู 119)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน : [19 เม.ย. 64]
  แผนดำเนินงาน 64 : [26 ต.ค. 63]
  ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 63 : [19 ต.ค. 63]
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน : [19 ต.ค. 63]
  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 : [21 ก.ย. 63]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [16 ก.ย. 63]
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน : [20 ก.ค. 63]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง : [8 ก.ค. 63]
  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อบต.ภูเงิน : [8 ก.ค. 63]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี