อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

รับโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย

ในวันนี้่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านนายก นายทองอินทร์ นามเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน พร้อมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลภูเงิน เข้ารับโล่รางวัล พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประเภทรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่ง ชาติฯ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการ..... วันที่ 2 ก.ย. 63 (ดูู 5)

จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 8)

พิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการก่สร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพรชนมพ..... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 9)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูเงิน ปี 2563

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูเงิน ปี 2563... วันที่ 30 มิ.ย. 63 (ดูู 21)

มอบกายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการภายในตำบลภูเงิน

โครงการมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการตำบลภูเงิน... วันที่ 8 มิ.ย. 63 (ดูู 13)

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 26)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินรวมพลังสู้โควิด

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินรวมพลังสู้โควิด... วันที่ 14 เม.ย. 63 (ดูู 39)

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 55)

งานบุญคูณลาน

งานบุญคูณลาน... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 51)

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563... วันที่ 14 ก.พ. 63 (ดูู 50)

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563... วันที่ 29 ม.ค. 63 (ดูู 36)

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2562

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2562... วันที่ 28 ธ.ค. 62 (ดูู 9)

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์... วันที่ 12 ธ.ค. 62 (ดูู 41)

โครงการโรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลภูเงิน

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูเงิน... วันที่ 7 ธ.ค. 62 (ดูู 9)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 71)

โครงการเลี้ยงปลาดุกพื้นบ้าน

โครงการเลี้ยงปลาดุกพื้นบ้าน... วันที่ 6 ต.ค. 62 (ดูู 7)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต้นแบบ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต้นแบบ... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 60)

โครงการมอบเกียรติบัตรยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน

โครงการมอบเกียรติบัตรยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน... วันที่ 28 ส.ค. 62 (ดูู 23)

โครงการขับเคลื่อนสูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการขับเคลื่อนสูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ... วันที่ 24 ส.ค. 62 (ดูู 48)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562... วันที่ 21 ส.ค. 62 (ดูู 94)