อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

ช่วยเหลือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูเงิน

ช่วยเหลือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูเงิน... วันที่ 4 ก.พ. 64 (ดูู 63)

การประชุมสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสลภูมิ

การประชุมสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสลภูมิ... วันที่ 26 พ.ย. 63 (ดูู 99)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเล็ก ปี 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเล็ก ปี 2563... วันที่ 15 ต.ค. 63 (ดูู 74)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2563

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2563... วันที่ 6 ต.ค. 63 (ดูู 69)

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2563

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2563 ... วันที่ 6 ต.ค. 63 (ดูู 77)

รับโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย

ในวันนี้่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านนายก นายทองอินทร์ นามเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน พร้อมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลภูเงิน เข้ารับโล่รางวัล พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประเภทรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่ง ชาติฯ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการ..... วันที่ 2 ก.ย. 63 (ดูู 76)

จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 105)

พิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการก่สร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพรชนมพ..... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 74)

โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุและคนพิการตำบลภูเงิน โดยหลักการ 3 อ.

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุและคนพิการตำบลภูเงิน 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์... วันที่ 4 ส.ค. 63 (ดูู 66)

โครงการออกสำรวจภาษีและจัดเก็บบำรุงท้องที่

โครงการออกสำรวจภาษีและจัดเก็บบำรุงท้องที่ ... วันที่ 10 ก.ค. 63 (ดูู 118)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูเงิน ปี 2563

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูเงิน ปี 2563... วันที่ 30 มิ.ย. 63 (ดูู 99)

มอบกายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการภายในตำบลภูเงิน

โครงการมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการตำบลภูเงิน... วันที่ 8 มิ.ย. 63 (ดูู 90)

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 91)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินรวมพลังสู้โควิด

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินรวมพลังสู้โควิด... วันที่ 14 เม.ย. 63 (ดูู 100)

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 114)

งานบุญคูณลาน

งานบุญคูณลาน... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 151)

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563... วันที่ 14 ก.พ. 63 (ดูู 217)

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563... วันที่ 29 ม.ค. 63 (ดูู 131)

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2562

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2562... วันที่ 28 ธ.ค. 62 (ดูู 70)

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์... วันที่ 12 ธ.ค. 62 (ดูู 92)