ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 128
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 138
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 133
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 137
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 282
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 125
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 99
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 92
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 100
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 62 91
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 92
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 118
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 157
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 62 282
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 62 109
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 132
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 84
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 84
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 62 87
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 88
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 133
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 118
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 168