ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 7
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 8
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 21
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 5
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 11
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 8
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 4
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 4
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 8
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 62 6
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 4
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 1
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 4
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 62 3
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 62 2
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 3
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 1
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 1
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 62 1
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 1
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 6
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 9
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 5