ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 181
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 187
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 179
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 183
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 358
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 170
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 139
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 117
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 127
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 62 114
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 117
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 149
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 214
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 62 339
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 62 147
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 171
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 112
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 112
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 62 113
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 114
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 171
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 151
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 217