ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 75
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 74
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 77
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 62 70
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 136
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 72
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 57
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 62 53
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 55
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 62 52
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 49
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 62 63
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 83
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 62 122
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 62 62
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 62 74
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 45
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 46
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 62 47
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 62 45
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 79
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 65
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 62 87