องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลป้ายร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ อบต.ภูเงิน


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลป้ายร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ อบต.ภูเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลป้ายร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ อบต.ภูเงิน
โพสโดย : นายอธิการ วรรณพฤกษ์   วันที่ : 25 พฤศจิกายน 64   View : 4
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :