ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)ประจำปี 2565

ขอเชิญท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิที่่ดินในเขตตำบลภูเงินมาตรวจสอบความถูกต้อง
โพสโดย : นายอธิการ วรรณพฤกษ์   วันที่ : 25 พฤศจิกายน 64   View : 3
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :